Kalendarz polowań

Gatunek zwierzyny Początek Koniec
Jelenie
byki 2015-08-21 2016-02-29
łanie 2015-10-01 2016-01-17 **
cielęta 2015-10-01 2016-02-29
Daniele
byki 2015-10-01 2016-01-31
łanie i cielęta 2015-10-01 2016-01-17 **
Sarny
kozły 2015-05-09 * 2015-09-30
kozy i koźlęta 2015-10-01 2016-01-17 **
Dziki
za wyjątkiem loch przez cały rok
lochy 2015-05-15 2016-02-15
Borsuki
Borsuki 2015-09-01 2015-11-30
Tchórze i kuny
Tchórze i kuny 2015-09-01 2016-03-31
Lisy
Lisy 2015-05-30 * 2016-03-31
Norki amerykańskie, jenoty, szopy pracze
Norki amerykańskie, jenoty, szopy pracze przez cały rok
Piżmaki
Piżmaki 2015-08-11 2016-04-17 **
Zające
Zające 2015-10-31 * 2016-01-01 **Legenda:

gatunek zwierząt łownych na które obecnie można polować, w rubryce podano początek i koniec okresu polowań.

gatunek zwierząt łownych na które obecnie NIE można polować, w rubryce początek i koniec okresu polowań podano dane najbliższego sezonu.

* Korekta początku okresu polowań zgodnie z §1.2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005r.
Jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy

** Korekta początku okresu polowań zgodnie z §1.3 ww. rozporządzenia.
Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy)